Tasectan

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η Galenica Α.Ε. σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό τόπο http://www.tasectan.gr (εφεξής: το «tasectan.gr» ή «η Iστοσελίδα» ή «ο Ιστοχώρος»). Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης και προϋποθέσεις, καθώς και τη σχετική νομοθεσία.
Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τους «Όρους Χρήσης» και «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» πριν την χρήση της Ιστοσελίδας. Ξεκινώντας την πρόσβαση και την αναζήτηση στην Ιστοσελίδα αποδέχεσθε χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη τους συγκεκριμένους όρους χρήσης, που την διέπουν και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε διαφωνία με κάποιον από τους όρους χρήσης, παρακαλείσθε να εγκαταλείψετε άμεσα την Ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής. Οιαδήποτε πληροφόρηση παρέχεται στην Ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ενήλικους. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται, προορίζονται για γενική πληροφόρηση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας, ούτε να αποτελέσουν μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας ή θεραπείας. Θα πρέπει πάντα να απευθύνεστε στον θεράποντα ιατρό σας, στον παιδίατρό σας ή σε επαγγελματία υγείας, προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση σχετικά με τυχόν ιατρικό ζήτημα ή προϊόν, που σας αφορά.

Δικαιώµατα Πνευµατικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Σήματα – Copyright)
Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας http://www.tasectan.gr (κείμενα, εικόνες, γραφικά, φύλλα οδηγιών χρήσης, άρθρα, video, φωτογραφίες κ.λπ.) προστατεύονται από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο ιδιοκτήτης του domain «tasectan.gr» είναι η FERRER INTERNACIONAL, S.A. Η Ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα της Galenica AE, η οποία διανέμει και προωθεί στην Ελλάδα το προϊόν Tasectan και η οποία διατηρεί επί της Ιστοσελίδας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το περιεχόμενο αυτής, εξαιρουμένης της περίπτωσης, που ορίζεται διαφορετικά (αναφορικά με τα σχετικά πάσης φύσεως δικαιώματα συνεργατών και, γενικώς, τρίτων προσώπων, όπως ενδεικτικώς, το σήμα TASECTAN). Aπαγορεύεται στους χρήστες η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Galenica AE. Έχετε ελεύθερη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με σκοπό να μπορείτε να διαβάσετε, εκτυπώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες, που σας δίνονται, αποκλειστικώς και αυστηρά για προσωπική σας χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της Ιστοσελίδας και όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων θα παραμείνουν αναλλοίωτα. Δεν επιτρέπεται η εμπορική ή οποιασδήποτε άλλη εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ούτε π.χ. η τροποποίηση, αναπαραγωγή, πώληση, αναδημοσίευση του συνόλου ή μέρους αυτής. Όλες οι ονομασίες προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστοχώρο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του δικαιούχου. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, δεν παραχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή χορηγούνται σε εσάς.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Ιστοσελίδα http://www.tasectan.gr διαθέτει ενσωματωμένο κωδικό Google Analytics, σύμφωνα με τον οποίο, κατά την επίσκεψή σας, αποθηκεύονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως η ημερομηνία της επίσκεψης, ο χρόνος που παραμείνατε στην ιστοσελίδα, ο τόπος από όπου έλαβε χώρα η επίσκεψη, και άλλα, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google SA. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία περίπτωση στην εύρεση του χρήστη, και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Προσωπικά σας μη ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται ΜΟΝΟ εφόσον εσείς εκουσίως τα ανακοινώσετε ή καταχωρήσετε σε αντίστοιχα πεδία, που μπορεί να σας ζητηθούν, εάν επιλέξετε να προβείτε σε εγγραφή σας στο tasectan.gr ή εάν ενδιαφερθείτε για προωθητικά και ενημερωτικά προγράμματα. Η Galenica AE δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει σε τρίτους, εξαιρουμένης σχετικής πρόβλεψης από το νόμο ή τις αρμόδιες αρχές, καθώς και της γνωστοποίησης στις συνεργαζόμενες ή θυγατρικές με αυτήν εταιρείες, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της ενημέρωσης σας και την υλοποίηση τυχόν επιθυμιών σας σχετικά με τα προϊόντα και την εν γένει λειτουργία του tasectan.gr, προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν και προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, όπως το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, και τα οποία έχουν αποσταλεί από εσάς ηλεκτρονικά, καθόσον η χρήση αυτών των δεδομένων περιορίζεται στη διαχείριση του τυχόν αιτήματος, που έχει υποβληθεί εκ μέρους σας. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για στατιστικούς σκοπούς, για λόγους λειτουργίας της Εταιρείας, για λόγους προώθησης προϊόντων και marketing, ενημέρωσης, καθώς και για λόγους επικοινωνίας, διαχείρισης παραπόνων και παροχής πληροφοριών, για τα οποία παρέχετε την συναίνεσή σας με την αποδοχή των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν. 2472/1997 και ν.3471/2006) «Περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» όπως ισχύει, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης τροποποίησης, διόρθωσης και κατάργησης οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων με την υποβολή μιας απλής αίτησης προς τη Galenica AE.
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και οι οποίοι προστατεύονται από ακατάλληλη χρήση και δεν είναι προσβάσιμοι σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Εξαιρουμένων των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται παραπάνω, άλλες πληροφορίες, σε οποιαδήποτε μορφή, που τυχόν μας κοινοποιήσετε στην Ιστοσελίδα, δεν λογίζονται ως εμπιστευτικές και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αναπαράγουμε, να τις διαδώσουμε ή να τις μεταδώσουμε με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Περιορισμός Ευθύνης
Θεωρούμε πως οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς. Ωστόσο, ενδέχεται να βρεθούν κάποια τυπογραφικά λάθη, ή το περιεχόμενο να μην είναι επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης από τον χρήστη ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις από τρίτους εν αγνοία της Galenica AE που ίσως οδηγούν σε ανακρίβειες. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμμία εγγύηση εκ μέρους της Galenica AE για την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων, ούτε ακόμη και για τυχόν πρόκληση βλάβης λόγω ιών, προερχομένων από την χρήση της Ιστοσελίδας ή τυχόν άλλης ιστοσελίδας, στην οποία αυτή παραπέμπει. Ως χρήστης / επισκέπτης του tasectan.gr αποδέχεστε ότι η πρόσβασή σας στον Iστοχώρο γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση αυτή.
Το tasectan.gr δικαιούται, χωρίς υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενο τρίτων, για να διορθώσει ή να αρνηθεί να δημοσιεύσει τυχόν υλικό, το οποίο αποστέλλεται στο tasectan.gr. Αναφορικά με αναρτώμενο υλικό, που προέρχεται από τρίτα πρόσωπα στα πλαίσια συνεργασίας των αυτών με το tasectan.gr, σε καμία περίπτωση δεν έχει η Galenica AE και/ή το tasectan.gr υποχρέωση για την εγγύηση επί της εγκυρότητας του υλικού αυτού ούτε φέρει οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.
Η Galenica AE σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό από την κείμενη νομοθεσία, έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζηµίες, που σχετίζονται µε τις πληροφορίες αυτές και με την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, για λόγους που δεν οφείλονται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια της Galenica AE, όπως, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, εσφαλμένη ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη, διακοπές οποιουδήποτε είδους, καθυστερήσεις κατά τη χρήση ή μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών, ασφάλεια Ιστοσελίδας κ.λπ. Ο αποκλεισµός της ευθύνης της Galenica AE συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη.
Η χρήση της παρούσας Iστοσελίδας είναι δυνατή µόνο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούσθε σε αποζηµίωση της Galenica AE και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών τους σχετικά µε κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών τους συµβούλων, που τυχόν προκύψει από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.
Οποιαδήποτε αναφορά στην Ιστοσελίδα σε παρεχόμενα από την Galenica AE και από τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, προϊόντα/υπηρεσίες δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλή ή προτροπή, ούτε πρόταση για την διενέργεια πράξεων ή για την σύναψη συμφωνιών, αλλά ούτε ιατρική συμβουλή ή σύσταση, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ως μέσο διάγνωσης ή θεραπείας. Το tasectan.gr και/ή η Galenica AE δεν εγγυώνται την αρτιότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου, το οποίο ο χρήστες χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία, φέροντας τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών του σχετικού περιεχομένου.

Σύνδεση µε άλλες ιστοσελίδες
Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσµο. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται προς απλή διευκόλυνση των χρηστών.
Η Galenica AE δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο, τη διαθεσιµότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων. Το δε περιεχόµενό τους δεν δεσµεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την Galenica AE, ενώ οποιαδήποτε παραποµπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας δεν συνιστά, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως, έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Galenica AE ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, η Galenica AE δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων τρίτων, που ενδεχομένως παραπέμπουν μέσω συνδέσμου στην παρούσα Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Galenica AE.

Επιπλέον Όροι και Προϋποθέσεις
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος χρήσης κριθεί άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας.
Η Galenica AE μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει ή και να διαγράψει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας της και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε τέτοια τροποποίηση ή και διαγραφή είναι ισχυρή και δεσμευτική απέναντι στους χρήστες της Ιστοσελίδας από την στιγμή, που γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές και από την ανάρτησή τους. Παρακαλούμε να ελέγχετε κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενημέρωση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθµισης ή µηχανικών, επικοινωνιακών, λογισµικών ή άλλων τεχνικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων, που οφείλονται σε τρίτους. Η Galenica AE δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα µη προσβασιμότητας στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη.
Σε κάθε περίπτωση η Galenica AE δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.
Eφόσον αποφασίσετε να εγγραφείτε στο tasectan.gr φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό, την ορθότητα των στοιχείων, που καταχωρείτε και την χρήση των κωδικών πρόσβασης από εσάς ή τυχόν τρίτους, οφείλετε δε να ενημερώνετε εγκαίρως το tasectan.gr εάν χρειασθεί να απενεργοποιηθούν οι κωδικοί σας. Αποδέχεσθε ότι η εγγραφή σας στο tasectan.gr γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αιτηθείτε την ακύρωση αυτής. Η κρίση επί της καταλληλότητας πληροφοριών από τυχόν ενημερωτικά δελτία, που θα λαμβάνετε, ως εγγεγραμμένος χρήστης, εναπόκειται αποκλειστικώς σε εσάς. Με την εγγραφή σας συναινείτε και εξουσιοδοτείτε το tasectan.gr και όσους μεριμνούν για τη λειτουργία αυτού, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σας αφενός στα πλαίσια λειτουργίας της Ιστοσελίδας, αφετέρου για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα Προσωπικά Δεδομένα. Το tasectan.gr και η Galenica ΑΕ δεν ευθύνονται για τις εν λόγω πληροφορίες και τα στοιχεία, που εσείς παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο tasectan.gr και στο tasectan@galenica.gr, το οποίο καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άμεση απάντηση επί τυχόν ερωτημάτων, που θα τεθούν, χωρίς όμως να μπορεί να το εγγυηθεί.

Cookies
Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου, που μπορεί να αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες, που περιέχονται στα ηλεκτρονικά ίχνη καθιστούν ευκολότερη για το χρήστη την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση της Iστοσελίδας. Μπορείτε να αποφύγετε την αποθήκευση ηλεκτρονικών ιχνών στο σκληρό σας δίσκο αλλάζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησης, που διαθέτετε.
Συνέπειες από κακή χρήση
Απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της Ιστοσελίδας, καθώς και η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας αυτής. Εάν γίνει αντιληπτό ότι παραβήκατε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, θα προβούμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών, που προσφέρονται από το tasectan.gr και την Galenica AE, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου, που έχει κοινοποιηθεί στον Ιστοχώρο από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Galenica AE και/ή οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, η Εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι της Galenica AE και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία της μη τήρησης των παρόντων όρων.

Εφαρµοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τους παρόντες όρους χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε οποιοδήποτε σηµείο της Ιστοσελίδας ή εάν επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιοδήποτε λόγο, µπορείτε να απευθυνθείτε στo 210-5281700.

Tips

Προτού φύγετε για τις διακοπές και τα ταξίδια σας, καλό είναι να πάρετε κάποιες προφυλάξεις. Ενημερωθείτε και προετοιμάστε κατάλληλα το ταξιδιωτικό φαρμακείο σας:

 • Παυσίπονα ή αντιπυρετικά
 • Αντιδιαρροϊκό σκεύασμα
 • Αντισταμινικά
 • Γάντια μιας χρήσης
 • Αντισηπτικό
 • Βαμβάκι
 • Γάζες
 • Αυτοκόλλητο επίδεσμου
 • Ψαλίδι
 • Θερμόμετρο
 • Αντιβακτηριακή κρέμα
 • Κρέμα για εγκαύματα
 • Κολλύριο

Tips

Μην ξεχνάτε να πλένετε συχνά τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα:

 • μετά την αλλαγή της πάνας του μωρού
 • τη χρήση της τουαλέτας
 • το φτέρνισμα ή τον βήχα,
 • πριν την παρασκευή των γευμάτων
 • μετά τον χειρισμό ωμών κρεάτων

Tips

Για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης μικροβίων που μπορεί να οδηγήσουν σε διάρροια, προτείνεται:

 • Η αποστείρωση των βρεφικών σκευών
 • Η κατανάλωση παστεριωμένων προϊόντων
 • Το καλό ψήσιμο των κρεάτων
 • Η χρήση του ψυγείου για την συντήρηση των τροφίμων, Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Tips

Για την επαναφορά της φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου ελεγχόμενες μελέτες έδειξαν ότι τροφές που είναι καλά ανεκτές είναι:

 • άμυλα (π.χ. ρύζι, πατάτα, ψωμί)
 • άπαχο κρέας, φρούτα (μήλο, μπανάνα)
 • γιαούρτι και λαχανικά (π.χ. καρότο)

Tips

Όταν ταξιδεύετε, καλό είναι να αποφεύγετε:

 • τροφές που δεν είναι μαγειρεμένες σωστά
 • τροφές από μη εγγυημένα εστιατόρια
 • το μη εμφιαλωμένο νερό
 • τα παγάκια
 • τα φρούτα ή λαχανικά με τη φλούδα τους

Tips

Ένας βαριά αφυδατωμένος ασθενής, εφόσον μπορεί να προσλάβει υγρά από το στόμα μπορεί να καταναλώσει κάποιο έτοιμο διάλυμα σε φακελλίσκο αραιωμένο σε νερό (ηλεκτρολύτες) ή να λάβει ένα διάλυμα εύκολο στην παρασκευή, αποτελούμενο από:

 • 3,5 γραμμάρια αλάτι
 • 2,5 γραμμάρια σόδα
 • 1,5 γραμμάριο χλωριούχο κάλιο και
 • 20 γραμμάρια ζάχαρη, όλα διαλυμένα σε ένα λίτρο νερό